ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯประสานหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้ความช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีอาการ”ช๊อก”จากอาการอากาศในร่างกายไม่สมดุล

วันนี้ 27 ธันวาคม 2016 เช้าวันนี้ที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2 บริเวณประตูทางเข้า ผู้โดยสารขาออก  ทางกรรมการสมาคม มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้ง ขอความเชื่อเหลือจาก พนักงานขับรถของนักท่องเที่ยว ที่กำลังจะส่ง นทท. เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน จ.ภูเก็ต ให้ประสานงานทีมแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำนักเที่ยวไปรับการรักษาและดูแลเบื้องต้น เนื่องจากนักท่องเที่ยว เกิดอาการ ช๊อก และหายใจไม่ออก   ทางสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประทศไทย จึงได้แจ้งประสานงาน ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปยัง  ด.ต.บพิทย์ สัตย์ตัง อ่านต่อ

ผู้แทนนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กรุงเทพ ฯ -  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ -ไทย  ได้จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 5 สำหรับมัคคุเทศก์ไทย  ได้ร่วมเป็นเกียรติในฐานะผู้แทนนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ กงสุลด้านการท่องเที่ยว สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย และ นาย กัง จุน ประธานสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้-ไทย ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติด้วย สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ อ่านต่อ

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในนามคณะกรรมมธิการการศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ และกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในนามคณะกรรมมธิการการศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา โดยเรื่องที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ มัคคุเทศก์ ในการประชุมครั้งนี้ คือ ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางน้ำของนักท่องเที่ยว การประชุมอนุกรรมาธิการท่องเที่ยววันนี้ เป็นเรื่องการปรับปรุงระบบการเตือนภัยทางทะเลให้สามารถสื่อสารเตือนภัยให้ประชาชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทราบถึงความรุนแรงหากมีพายุหรือภัยธรรมชาติทางทะเลได้เข้าใจให้ง่ายขึ้นกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นแม่งานประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เข้าใจเหมือนกันจะได้เตรียมรับมือภัยพิบัติทางทะเลได้ตรงกัน....หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยที่จะมีรายละเอียดออกมาในแต่ละครั้งแล้วจะได้มีแผนปฏิบัติงานได้ตรงกัน มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน.... ทาง สนช จะจัดให้มีการลงนามใน MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในวันที่ 26 นี้ที่อาคารรัฐสภาเวลา 10.00 น.... อ่านต่อ

กรรมการผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพฯ เข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ณ บริเวณ ท่าน้ำ THE ICON SIAM แลนด์มาร์คแห่งมหานครกรุงเทพฯ

กรรมการผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมงานฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบริเวณท่าน้ำ THE ICON SIAM ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวฯเข้าร่วมเยี่ยมชมพร้อมกำชับถึงเรื่องความปลอดภัยกับผู้ที่จะมาเที่ยวชมการแสดงในงาน หลังจากนั้น ท่านรมว.ทท ได้เดินเข้าไปใน บริเวณเอเชียทีค เดินผ่าน ทักทาย ผู้ประกอบการร้าค้า และ ถ่ายรูปกับนทท.ที่มารับทานอาหาร จับจ่ายใช้สอย และเมื่อเวลาประมาน 18:00 รมว. พร้อมทั้ง ผบ ทท เดินทางโดยเรือ Speed Boat ของ ตร.ทท. ไป ICON SIAM อ่านต่อ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีกำหนดให้การต้อนรับและหารือกับคณะนักธุริจจากเนปาล จำนวน 20 ท่าน ในสาขาเกษตรกรรม อาหารแปรรูป การเงิน เครื่องดื่ม ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และยานยนต์ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

สรุปด้านกการท่องเที่ยว ทางด้านผู้แทนเนปาล ร้องขอ - ทางรัฐบาลเนปาลได้อนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศเนปาลได้ โดยไม่ต้องทำวีช่า ดังนั้น ทางเนปาล จึงร้องขอให้ทางรัฐบาล ยกเว้น วีช่า หรือ ค่าธรรมเนียมวีช่า ในการเดินทางมาประเทศไทย กับชาวเนปาล เช่นกัน เพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจ คมนาคม และการทองเที่ยว ของทั้ง 2 ประเทศ - ทางเนปาล แจ้งขอเพิ่ม Direct flight จากไทยให้มากขึ้น ปัจจุบัน มี Operated 3 อ่านต่อ

การประกาศ ยกเลิกสวัสดิการของสมาชิกสามัญและวิสามัญ

โดยที่ในปัจจุบัญสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้มีระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร่วมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มภาคบังคับให้กับสมาชิกทุกประเภทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งสมาชิกตลอดชีพเดิมที่ประสงค์จะร่วมการประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจ ตามประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ความโดยละเอียดที่ได้ทราบกันทั่วไปแล้วนั้น ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์(24ชั่วโมง)ทั่วโลก ในวงเงิน 100,000 บาท + ค่าปลงศพ 5,000 บาท รวมเป็น 105,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ อ่านต่อ