ศูนย์ประสานงานโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จำกัด ที่เข้าร่วมในโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองที่ 1 (สสอป) เพื่อให้มาชำระเงินเพื่อต่ออายุประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เนื่องจากรายละเอียดการชำระเงินต่ออายุของสมาชิกแต่ละรายไม่เท่ากัน จึงขอให้ติดต่อ คุณเพียร หยดย้อยประธานศูนย์ประสานงานโครงการ โทร 083-068-9531 

สมาชิกสามารถชำระเงินต่ออายุได้ดังนี้

1 ชำระเงินโดยตรงที่สำนักงานของสมาคมมัคคุเทศก์ฯ สนามกีฬาแห่งชาติ 

2 ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารแล้วส่งรายละเอียดการโอนเงินมาให้ทราบด้วย

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน

ชื่อบัญชีฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อมัคคุเทศก์ฯ

เลขที่ 0080274935 

สมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกินกว่า 58 ปี ท่านจะต้องต่ออายุเพื่อดำรงสิทธิ์เอาไว้ตลอดไป เพราะเขาจะไม่เปิดให้ผู้ที่มีอายุมาก เข้ามาเป็นสมาชิกอีกแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

เพียร หยดย้อย ประธานศูนย์ประสานงาน