เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กรุงเทพ ฯ –  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ -ไทย  ได้จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 5 สำหรับมัคคุเทศก์ไทย  ได้ร่วมเป็นเกียรติในฐานะผู้แทนนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ กงสุลด้านการท่องเที่ยว สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย และ นาย กัง จุน ประธานสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้-ไทย ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติด้วย

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักภาษาเกาหลี หลักสูตรเซจง

2. หลักสูตรสำหรับมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ

ในรุ่นต่อไปทาง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้-ไทยและ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จะเปิดอีกหนึ่งหลักสูตร สำหรับมัคคุเทศก์ สามารถนำไปใช้งาน ในการทำทัวร์เฉพาะผู้ที่มีความรู้ทางภาษาเกาหลีขั้นต้นแล้ว สำหรับผู้สนใจเข้าสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ – ไทย

เบอร์โทรศัพท์ 084-694-3747

หลังจากนั้น ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ได้จัดการแสดง สาธติวิธีทำกิมจิ พร้อมให้แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทดลองทำกิมจิ ด้วยตัวเองอีกด้วย

รายงานโดย นายเทิดศักดิ์ ตั้งกิจตรงเจริญ

กรรมการ 

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย