ผู้แทนพระองค์จากสำนักพระราชวังได้อัญเชิญแจกันดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้ นางทับทิม กันยาวงศ์

หลังจากประสบอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ที่บ้านพัก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ทั้งนี้ นางทับทิม กันยาวงศ์ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้อาสาช่วยงานในนามของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ อย่างหาที่สุดมิได้ 

 

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย