Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

วันนี้ 27 ธันวาคม 2016 เช้าวันนี้ที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2 บริเวณประตูทางเข้า ผู้โดยสารขาออก  ทางกรรมการสมาคม มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้ง ขอความเชื่อเหลือจาก พนักงานขับรถของนักท่องเที่ยว ที่กำลังจะส่ง นทท. เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน จ.ภูเก็ต ให้ประสานงานทีมแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำนักเที่ยวไปรับการรักษาและดูแลเบื้องต้น เนื่องจากนักท่องเที่ยว เกิดอาการ ช๊อก และหายใจไม่ออก  

ทางสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประทศไทย จึงได้แจ้งประสานงาน ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปยัง  ด.ต.บพิทย์ สัตย์ตัง สังกัด ตำรวจท่องเที่ยว ได้ทำการประสานงานอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมี

ร.ต.อ.ธนาภัทร รอดเกลี้ยง จ.ส.ต.หญิงลดาวรรณ สังข์ทอง. และ ส.ต.ท.พงศ์ศักดิ์ หอมแก้ว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน ขณะนั้นที่สนามบินดอนเมือง  

และเมื่อเวลา 11:20 น. จ.ส.ต.หญิงลดาวรรณ สังข์ทอง ได้เดินทางไปประสานงาน กับทีมแพทย์ที่ดูแลการรักษา แจ้งให้ทราบว่า  นทท ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว นทท.ปลอดภัยดี  ทางทีมแพทย์ฉุกเฉิน รายงานให้ทราบว่า ตรวจพบอ๊อกชิเจนในร่างกายของนักท่องเที่ยวมีมากเกินไป ทำให้ไม่สมดุลจึงทำให้เกิดอาการช้อค และหายใจไม่ออก ทางทีมแพทยฯ จึงได้ทำการดูแล และปรับสภาพออกชิเจน ในร่างกาย รักษาเบื้องต้นให้แก่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว พักฟื้นประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นทางแพทยแจ้งว่า นทท.ปลอดภัยดีแล้ว สามารถเดินทางได้โดยปกติ จึงอนุญาตให้ นทท. เดินทางต่อ ไปยังจุดหมายต่อไป

หลังจากนั้น ประมาณเวลา 13:00 จ.ส.ต.หญิงลดาวรรณ สังข์ทอง ได้ดูแลนำนักท่องเที่ยว และครอบครัว เดินทางเข้า Check-in เพื่อเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซี่งเป็นจุดหมายต่อไป

ครั้งนี้ ได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก ในการปฎิบัตืและการประสานงาน ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเป็นอย่างดี โดยความร่วมมือประสานงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทางสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประทศไทย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย โดยเฉพาะการดูแล ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศไทย ไปสู่สายตาประชาชนนานาชาติ ให้รับรู้ว่า ประเทศไทยเราพร้อม และสามารถ ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ดุจเหมือนญาติมิตร ตลอดเวลา ขอขอบคุณ ตำรวจท่องเที่ยว ด.ต.บพิทย์ สัตย์ตัง  ผู้ประสานงาน  และทีมงาน ร.ต.อ.ธนาภัทร รอดเกลี้ยง. จ.ส.ต.หญิงลดาวรรณ สังข์ทอง และ ส.ต.ท.พงศ์ศักดิ์ หอมแก้ว ที่ได้ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ นทท. กลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างดี

เทิดศักดิ์ ตั้งกิจตรงเจิญ

กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย