ลงทะเบียนสมาชิก

สมาชิกทั่วไป

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ

ระยะเวลาสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

Required
กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก Email Email already exists
กรุณากรอก รหัสผ่าน
กรุณากรอก รหัสผ่านอีกครั้ง รหัสผ่านที่กรอกไม่ตรงกัน
Gender is required
กรุณากรอก วันเดือนปีเกิด

ข้อมูลบัตรประชาชน

กรุณากรอก เลขที่บัตรประชาชน
Required
Required
Issue Date is required
Expiry Date is required

กรมการท่องเที่ยว

License ID/Tour Leader ID is required
Required
DOT expiry date is required

ศูนย์อบรม/สถาบันการศึกษา

Professional Tourist Guides Assocation Of Thailand
กรุณา Upload รูปถ่าย

ข้อมูลที่ติดต่อได้

กรุณากรอก บ้านเลขที่
กรุณากรอก ถนน
กรุณากรอก แขวง/ตำบล
กรุณากรอก เขต/อำเภอ
กรุณากรอก จังหวัด
กรุณากรอก รหัสไปรษณีย์
กรุณากรอก เบอร์มือถือ
กรุณากรอก เบอร์โทร Office
กรุณากรอก FAX (บ้าน)

Company Information

ข้อมูลติอต่อกรณีฉุกเฉิน

กรุณากรอก ชื่อผู้ติดต่อ
กรุณากรอก เบอร์โทร
กรุณากรอก ที่อยู่

ข้อมูลติอต่อกรณีฉุกเฉิน (Optional)

ผู้รับผลประโยชน์

Required
Required
Required
Required

ผู้รับผลประโยชน์ (Optional)

Required

Languages Information

Required

Social Media

ผู้รับผลประโยชประกันภัยอุบัติเหตุ

Required
กรุณากรอก ชื่อ
Insurance Lastname is required
Required

ผู้รับผลประโยชประกันภัยอุบัติเหตุ (Optional)